Şart & Koşullar

Gezimakinesi.com Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sayfa, Gezimakinesi.com’u kullanırken uyulması gereken kuralları (“Kullanım Şartları“) açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartları’nı kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesi’ni ve hizmetlerini kullanmayınız.

Gezimakinesi.com, bir Gezi Makinesi Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti. (“Gezi Makinesi”) servisi ve uygulamasıdır. Gezi Makinesi işbu sözleşmeyi ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ayrı bir ihbara gerek olmaksızın üçüncü kişilere devredebilir.

Bu Web Sitesi’ni kullanarak, işbu Kullanım Şartları’nın içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartları’na bağlı kalacağınızı göstermektesiniz. Gezimakinesi.com (“Gezi Makinesi“), işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Yasal olarak sizi bağladıkları için, Kullanım Şartları’nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmelisiniz. Burada kullanılan haliyle “Üye”, “Siz” ve “Kullanıcı(lar)” terimleri, herhangi bir nedenden dolayı bu Web Sitesine girmiş tüm bireyleri ve/veya kurumları ifade etmektedir.

Web Sitesi turizm ve organizasyon hizmetlerine ilişkin yurtiçi ya da yurtdışı paket tur ve festival ile vize, sigorta ve transfer gibi ek ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi ve bu alanda çeşitli promosyonlar ve benzeri hizmetler Kullanıcılara seyahat ve konaklama hizmetlerini sanal ortamda sunmak üzere işletilmektedir.

Kullanım Koşulları

Kayıt ve Şifre

Üye, kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurarak Kullanım Şartları’nın işleyişini kabul etmiş olur. Kullanıcılar, Web Sitesi’nde sağlanan hizmetlerden kayıt işlemi tamamlanır tamamlanmaz veya kayıt işlemi yapmaksızın siteden ürün satın alınması halinde sistem tarafından açılan üyelik durumu başladığı andan itibaren faydalanabilirler. Kayıt esnasında Kullanıcılar’dan ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası ile Kullanıcılar’ın kimliğinin tanımlanabileceği diğer bilgiler talep edilebilecektir. Kullanıcılar bu bilgilerin 3. kişiler ile yapılan işlemler için gerekli bilgiler olduğunu bilmektedir ve bu bilgiler rızalarına dayanarak kayda alınmaktadır. Bunun yanı sıra bazı alanlarda genel demografik ve istatistiki veriler için de kullanıcı bilgilerinin toplanabileceğini ve herhangi bir şekil ve yöntemle işlenebileceğini kullanıcılar kayıtsız şartsız kabul etmektedirler. Gezimakinesi.com, kullanıcılar tarafından verilen bilgileri kontrol etmeyecektir. Bu nedenle 3. Kişilere karşı bu bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğini garanti etmediğini beyan eder. Kullanıcılar, kaydedilen söz konusu bu bilgilerin, servisin devamı amacı ile üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini, bu kapsamda herhangi bir itirazlarının bulunmadığını kabul ederler.

Kullanıcılar üyelik bilgilerini Web Sitesi’ne girerek kendilerine şifre tanımlamaktadırlar.

Şifrelerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü, münhasıran kullanıcıların kendilerine aittir. Bu nedenle, Gezimakinesi.com, kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden ve bu nedenle doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar şifrelerinin güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde derhal şifrelerini değiştireceklerini, herhangi bir yetkisiz kullanım ile ilgili bilgi sahibi olunması halinde ise Gezimakinesi.com’a gecikmeksizin haber vermeyi kabul etmişlerdir. Kullanıcıların şifreleri münhasıran kendilerine aittir ve söz konusu şifre ile yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerin sonuçlarından kullanıcı tek başına sorumludur.

Kullanıcılar, toplanan iletişim bilgilerinin (Cep telefonu numarası, e-posta adresi vs.) Gezi Makinesi tarafından, Gezi Makinesi’nin sağlayacağı diğer ürünler veya hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Web Sitesindeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler. Kullanıcılar, ayrıca iletişim bilgilerine, Gezi Makinesi’nden veya Gezi Makinesi aracılığı ile başka firmalardan ücretsiz bültenlerin, hatırlatma bilgilerinin ya da mesajların gönderilebileceğini kabul ederler.

Kullanıcılar istedikleri zaman üyeliklerini yazılı olarak bildirmek kaydı ile iptal edebilirler. Ancak üyelik iptalinden önce sunulan hizmetlerden dolayı Gezimakinesi.com nezdinde doğan haklar saklıdır.

Fikri Haklar

Gezimakinesi.com sitesinde mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler Gezimakinesi.com’dan daha önceden yazılı olarak izin alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Web Sitesi içeriğine (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar dahil olmak üzere eser niteliği taşıyan tüm içerikler, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, marka, logo vb tüm ayırt edici işaretler) ilişkin tüm fikri ve sınai haklar Gezimakinesi.com’un mülkiyetindedir.  Web Sitesinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma arz, işaret ses ve/veya örüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim) ile bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

Kullanıcılar işbu Web Sitesini diğer şahısların fikri mülkiyet haklarını ya da üçüncü şahısların kişisel haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanmamayı ve Sitede müstehcen, ahlaka aykırı, ayrımcılık yaratan, politik görüş yansıtan veya tehditkâr unsurları yayınlamamayı, saklamamayı taahhüt eder. Diğer şahısların fikri mülkiyet hakları ile sair haklarının ihlal edildiğinin tespiti yahut bu konuyla ilgili bir şikâyet alınması durumunda herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Kullanıcılar’ın erişimleri bloke edilecek yahut üyelikleri iptal edilebilecektir.

Kullanıcılar Site’yi kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,  Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Gezimakinesi.com’un siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Gezimakinesi.com’un bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı’ya fer’ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

Gezimakinesi.com sizi, Web Sitesinde mevcut olan içeriğin tek bir kopyasını görüntüleme ve erişme konusunda ticari olmayan, yalnızca kendi kişisel kullanımınız için yetkilendirmektedir.

Üyelikten Çıkarma

Gezimakinesi.com işbu sayfa ile ilan edilen Kullanım Şartları’nın ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikâyet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcılar’ın Web Sitesinin herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir yahut üyelikten çıkarabilir. Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Gezimakinesi.com’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Gezimakinesi.com’un Kullanıcılar’a ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

Gezimakinesi.com kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

İçerik Kullanımı

Web Sitesinde sunulan içerik kişisel kullanım içindir. Kendi iletişimlerinizden ve onların ilanından bir kullanıcı olarak siz sorumlusunuz. Site içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz. Gezimakinesi.com’un yazılı onayı olmaksızın sitede yayınlanan herhangi bir öğeyi başka bir mecra ya da internet sitesinde yayınlamak kesinlikle yasaktır.

Gezimakinesi.com, Web Sitesi ile ilgili her türlü bağlantı kopukluğu yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Site’nin işleyişi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartlar

Gezimakinesi.com üzerinden yapılan paket tur ve festival satışları Paket Tur Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Kullanıcılar satış işleminden önce kendilerinden onay alınan sözleşmeyi kabul etmekle birlikte Paket Tur Sözleşmesini de kabul edilmiş sayılmaktadır.

Web Sitesi içeriği, yanlışlıklar veya baskı/yayın hataları içerebilir. Gezimakinesi.com, Web Sitesi içeriğinin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya kesintisizliği hakkında hiçbir taahhütte veya garantide bulunmaz.

Gezimakinesi.com Web Sitesinin hatasız ve/veya kesintisiz çalışacağını veya herhangi bir Gezimakinesi.com sitesinin ve/veya sunucusunun bilgisayar virüsü veya diğer zararlı mekanizmaları taşımayacağını garanti etmez. Web Sitesinin kullanılmasından dolayı Kullanıcılar’ın donanım veya verilerinin yahut sair materyalinin zarar görmesi halinde ilgili zararlardan Gezimakinesi.com sorumlu tutulamaz.

Gezimakinesi.com’un Web Sitesi üzerinde sponsorluk ve sair tanıtımlar ile gelir elde etme hakkı saklıdır.

Web Sitesinde sunulan hizmetlerin içerikleri, uçuş ve otobüs bilgileri, döviz kurları, ulaşım araçları, şehir bilgileri, promosyon, fiyat ve kontenjan durumları mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için Kullanıcı kendi iradesi ile rezervasyon yapar. Gezimakinesi.com’un işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan (hizmet sağlayıcılar) alınarak yaptığı satışlarda Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik geçerli olup Gezimakinesi.com Hizmet Sağlayıcı firmalar ve Kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden sorumlu tutulamaz. Gezimakinesi.com bu satışlara ilişkin Web Sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Gezimakinesi.com sorumlu tutulamaz.

Web Sitesinin bir kısmı işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Gezimakinesi.com’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Gezimakinesi.com bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır.

Kullanıcılar,

 • Web Sitesindeki hizmetleri, Gezimakinesi.com veya herhangi bir müşterisine zarar verecek şekilde kullanamaz,
 • Web Sitesindeki hizmetlerin herhangi bir kısmını, istenmeyen toplu ticari iletilere ya da istenmeyen posta bağlantı verilerine bir hedef olarak kullanamaz,
 • Web Sitesindeki hizmetlere erişmek ve/veya hizmetleri kullanmak için herhangi bir otomatik işlem veya hizmet kullanamaz (BOT, “spider”, sistem tarafından depolanan bilginin düzenli aralıklara önbelleğe alınması veya “meta arama” gibi),
 • Web Sitesindeki hizmetleri değiştirmek veya yeniden yönlendirmek ya da değiştirmeye veya yeniden yönlendirmeye çalışmak için yetkisiz herhangi bir yöntem kullanamaz,
 • Web Sitesindeki hizmetlere (veya hizmetlere bağlı ağlara) zarar veremez, devre dışı bırakamaz, aşırı yükleyemez veya bozamaz ya da herhangi birinin hizmetleri kullanmasına ve bu hizmetlerden yararlanmasına müdahale edemez, hizmetleri veya herhangi bir kısmını tekrar satamaz ya da tekrar dağıtamaz.

Web Sitesi üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde tedarikçi ve/veya aracı kurumların rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır.

Gezimakinesi.com verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Yukarıdaki hususlara ek olarak Kullanıcı, ulaşım hizmetine ilişkin aşağıdaki hususları da ayrıca kabul etmektedir:

 • Yurtdışı tur ve festivallerde vize veya transit vizeye ihtiyaç duyulup duyulmadığının kontrolü yolcunun sorumluluğundadır.
 • Uçuş için gerekli seyahat dökümanlarını yanında bulundurmak yolcunun sorumluluğundadır. (Vize, transit vize, tur ya da festival rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, muvafakatname, izin belgesi  vs.)
 • com farklı havaalanları veya terminalleri arasındaki yapılacak transferlerden doğan/doğabilecek masraflardan sorumlu tutulamaz.
 • Yolcu, check-in saatleri, tur ya da festivale ulaşım için uçak biletinin tekrar konfirme edilmesi, ya da diğer konuların yeniden teyidi ile ilgili havayolu veya diğer tedarikçi koşullarına uymakla yükümlüdür. Tur ve festivallere ait uçak biletleri ile ilgili olarak önerilen minimum check-in saati uluslararası uçuşlar için uçuştan 180 dakika önce ve iç hat uçuşları için uçuştan 120 dakika önce olduğunu, lütfen unutmayın. Bu süre Bayram, tatil ve resmi tatil dönemlerinde öne alınabilir.
 • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında, Gezimakinesi.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Gezi Makinesi yetkilidir.
 • Kullanıcıların, Gezimakinesi.com‘da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları, sisteme erişim araçları olan kullanıcı ismi, şifrenin güvenliği ve saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır.

Ödeme

Gezimakinesi.com üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri bütün kredi ve banka kartı çeşitleri ile yapılabilmektedir. Web sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerde Secure 3D sistemi sunulmaktadır.

 • 3D Secure uygulamasına üyelik:
  • Sisteme kayıt olmak çok kolaydır.
  • Kartınızı çıkaran banka 3D Secure uygulamasını destekliyor ise ister alışveriş öncesinde ister alışveriş sırasında açılacak olan 3D Secure penceresi aracılığıyla sisteme kayıt olabilirsiniz.
  • Kayıt sırasında, yalnızca 3D Secure işlemlerde kullanacağınız bir şifre ile kişisel bir mesaj tanımlamanız gerekmektedir.
  • Kayıt olduktan sonra alışveriş işleminize kaldığınız yerden devam ederek işlemi güvenli bir biçimde tamamlayabilirsiniz.

 

İptal / İade

Gezimakinesi.com üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız nedeniyle oluşabilecek rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle buna ilişkin bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Gezimakinesi.com sorumlu değildir. Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

Kullanıcılar rezervasyon iptalinde, varsa vize masrafları diğer ekstra masraflar hariç tutulmak üzere tur ya da festival başlangıcından 21 gün öncesinde kadar ödedikleri ücretin %100’ünü, 14 gün öncesinde kadar %50’sini iade alma hakkına sahiptir. Tur ya da festival başlangıcına  14 günde az kaldığı durumlarda herhangi bir iade yapılamaz.

Sair Hususlar

Bize, hizmete ilişkin Müşteri Hizmetleri telefon numarası veya “İletişim” sayfasında belirtilen şekilde bildirim yapabilirsiniz.

Size Gezimakinesi.com tarafından iletilen e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Gezimakinesi.com’da vereceğiniz tüm bilgilerin doğruluğu ve güncelliği bu doğrultuda e-posta adresinizin doğru ve çalışır durumda olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Hizmetlere erişebildiğiniz veya hizmetleri kullandığınız sürece, bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız bulunması gerekmektedir. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.

Belirli bir hizmetle bağlantılı olarak yayımladığımız materyallerde müşteri desteğinin sunulduğu belirtilmediği sürece, bu hizmet için müşteri desteği sunulmamaktadır.

Gezimakinesi.com; siteyi ve içeriğini yaratmak, desteklemek, lanse etmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmakla iştigal eden sorumlularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimiz, bağlı kuruluşlarımız, iştirakimiz olan şirketler, dağıtıcılarımız, iştirak (dağıtım) ortaklarımız, lisans sahiplerimiz, aracılarımızdan herhangi biri, doğrudan zararlardan ve; a) herhangi bir cezai, özel, vasıtalı veya dolaylı kayıp veya zararlar, herhangi bir üretim kaybı, kar kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet ve itibar kaybı veya bunlara zarar gelmesi, tazminat hakkının kaybı b) Site’nin kullanımı, kullanılamaması veya gecikmesi neticesinde, bundan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak karşılaşılan veya maruz kalınan (doğrudan, vasıtalı veya dolaylı, veya cezai) zararlar, kayıplar veya maliyetler, veya c) her türlü (kısmi) iptal, çifte rezervasyon gibi ilgili ulaştırma ve sair hizmet sağlayıcısının kendisine, çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, aracılarına, temsilcilerine veya iştiraki şirketlere atfedilebilecek fiiller, d) doğal afetler, grev, lokavt ve sair mücbir sebepler ya da ihtiyarımızda olmayan herhangi başka bir olay ve e) her türlü (kişisel) yaralanma, ölüm, mülki zarardan sorumlu olmayacaktır.

Kullanım Şartları’nda yazılı olmayan hususlarda 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

İşbu Kullanım Şartları’nın herhangi bir hükmünün geçerliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.  Kullanıcı Gezimakinesi.com’dan yapacağı her türlü işlem ve işbu Kullanım Şartlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Gezimakinesi.com’un usulüne uygun olarak tutulmuş elektronik kayıtlar dahil olma üzere tüm kayıtlarının HUMK 287. Maddesi  anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini işbu maddenin kesin ve münhasır delil sözleşmesi hükmünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları’nın tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcılar’a ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için gizlilik prensipleri bölümünü incelemenizi rica ederiz.

Kullanıcı, üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerini Gezimakinesi.com’un yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edemez. Gezimakinesi.com, işbu sözleşmeyi ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir. Servisi başka bir ad altında sunmaya devam edebilir, yeni özellikler ekleyebileceği gibi bazı özellikleri kaldırabilir.

İşbu Kullanım Koşulları’nın (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe olacaktır.

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Web Sitesini kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Kullanım Şartları Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.